Jdi na obsah Jdi na menu

Plán učiva

Plán učiva na květen, červen

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V - dokončení + procvičování

Vyjmenovaná slova po Z

Procvičování VS po B, L, M, P

Slovesa - osoba, číslo , čas - časování sloves

Věta jednoduchá a souvětí

stavba věty

základní stavební dvojice

souvětí

spojování vět do souvětí

závěrečné opakování

Matematika

 

Písemné sčítání a odčítání  - procvičování

Geometrie - kruh, kružnice, rýsování kružnic daného poloměru, přenášení úseček, porovnávání úseček, střed úsečky, trojúhelník, čtyřúhelník

Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem

dělení mimo obor  násobilek

    Dělení se zbytkem, násobení  a dělení násobků 10     

Jednotky času 

Prvouka

 

Živočichové -stavba těla

společné znaky živočichů

ohrožené druhy rostlin a živočichů

Naše zdraví - růst a vývoj člověka, stavba těla, péče o tělo a zdraví

Prázdniny v přírodě - v parku, u rybníka, u moře.....