Jdi na obsah Jdi na menu

Domácí úkoly

Týden od 13.9. - 17.9.

pondělí

ČT - práce s pod. pranostikou + hlasitá četba - Nový žák

MA - procvičování + a - do 20 s přechodem + písemně do sešitu sl. úkol 5/13 i se zápisem

ČJ- procvičování abecedy - ústně uč. str. 7 / cv. 1 + 2

 

úterý

ČJ - opakování abecedy -složitější řazení slov - ústně uč. str. 7/cv 3

MA -  + a - do 100 i s přechodem, sl úkoly - na str. 4 / 6 + 8 + 9 - cvičně

do sešitu sl- úkol i se zápisem 6/18

Čtení + psaní - písanka str.3 na docvičij a oprav slova patřící k září

Prvouka - myšlenková mapa - téma škola

středa

ČJ -  opakování abecedy + písemně str. 9/2

MA - Početník str. 3/ sl. 2 + 3, učebnice -str. 5/ 16 - ústně, + str. 6/ cv. 20 - ústně, písemně 5/12 i se zápisem 

Čtení + psaní - str. 11 - 16, písanka - str. 4

čtvrtek

ČJ - procvičování učiva PL - abeceda, samostatná práce + diktát vět

MA - Geometrie - str. 9/2+ 3 + cvičně str. 6/ 22 + 23, Poč. str. 1/sloupečky 1+ 2 +3

Prvouka - uč. str. 7 - vlastnosti dětí a vztahy ve třídě , PL nalepit + napsát alespoň 3 vlastnosti/ kladné i záporné/

pátek

ČJ - procvičování  - u- ů - ú

MA - procvičování + a - do 100 bez přechodu

Čtení - vlastní četba

 

 

Týden od 6.9. - 10.9.

úterý

ČJ - opakování věta, slovo, slabika, hláska

      - souhlásky- samohlásky - grafická podoba slova - uč. str. 4 - ústně

MA - úvod - seznámení s učivem - uč. str. 3/ 2 + 4 - ústně

Čtení + psaní - uč. str. 4  + úkoly k básni - ústně/ písanka 1+ 2/

Prvouka - opakování učiva - str. 4 + 5 - ústně si zopakuj učivo

středa

ČJ - uč. str. 4/3 bez a,b, c...do sešitu

MA - orientace na číselné ose, procvičování sčítání do 100 s přechodem

Čtení + psaní - čtení str. 5 - 7

čtvrtek

ČJ - procvičování - skládej  věty ze slov, uč. str. 5/cv. 6.... do sešitu

MA - procvičování učiva - bod, přímka, úsečka...str. 9/ cv. 1

Prvouka - opakování učiva - otázky ze str. 4 + 5 , úvod k učivu škola

pátek

ČJ - opakování - druhy vět + ústně str. 6

MA - proc. + a - do 20 s přechodem, slovní úkol - str. 5/ 12 - vše ústně 

Čtení - vlastní četba

 

 

 

 

 

 

  •  

3. 

 

 

 

 

 

 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

   

 

  •